پرسشنامه رایگان فرسودگی شغلی مزلاچ

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ

توضیحات

برای این پرسشنامه دو نوع مقیاس قابل استفاده است .

الف : مقیاس فراوانی : هرگز (صفر) ؛ چندبار در سال (۱) ؛ یک بار در ماه (۲) ؛ چند بار در ماه (۳) ؛ یک بار در هفته (۴) ؛ چند بار در هفته (۵) ؛ و هر روز (۶)

ب: مقیاس شدت : هرگز (صفر) ؛ خیلی کم (۱) ؛ کم (۲) ؛ متوسط (۳) ؛ متوسط بالا (۴) ؛ زیاد (۵) ؛ و خیلی زیاد (۶)

نمونه سوالات:

۱-     احساس می کنم کارم به لحاظ روانی توان و نیروی مرا گرفته است .

۲-     در پایان یک روز کاری احساس می کنم مورد سوء استفاده قرار گرفته ام .

۳-     صبح روزی که باید سرکار بروم از تصور رفتن به سر کار احساس خستگی می کنم.

۴-     به آسانی می توانم احساسات دانشجویان ( دانش آموزان) را درک کنم.

۵-     احساس می کنم با برخی از دانشجویان (دانش آموزان) به صورت اشیایی بدون شخصیت انسانی برخورد می کنم.

۶-     کار با دانشجویان (دانش آموزان) برای تمام روز واقعا برایم سخت و طاقت فرساست .

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ

 

نظرات