پرسشنامه رایگان عملکرد شغلی (پاترسون)

banner-questionnaire

پرسشنامه عملکرد شغلی (پاترسون)
Job Performance Questionnaire Paterson

این پرسشنامه شامل ۱۵ جمله توصیفی است. نظر خود را با توجه به مقیاس زیر مشخص نمایید.
۱= به ندرت … ۲= اغلب …۳= گاهی … ۴= همیشه
۱٫ انضباط و مقررات اداری را رعایت می کنم.
۲٫ نسبت به کاری که قبول کرده ام، احساس مسئولیت می نمایم و خود را مسئول عواقب آن می دانم.
۳٫ بدون نظارت مافوق صادقانه کار می کنم.
۴٫ نسبت به کارم دلسوز هستم و سعی می نمایم که آن را با کیفیت مطلوب ارائه دهم.
۵٫ کاری را که بر عهده گرفته ام، برای حصول نتیجه و دلگرمی پی گیری می کنم.
۶٫ در کارم جدی هستم، ارزش آن را حفظ می کنم و در رفع مشکلات کاری می کوشم.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عملکرد شغلی (پاترسون) 

 

نظرات

دیدگاه کاربران