پرسشنامه رایگان شاخص روابط برادری و خواهری

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

شاخص روابط برادری و خواهری

مشکلات شخص با خواهر
والتر دبلیو. هودسون ، گوردن مک نیل و جی دیبرکس
Index of Brother and Sister Relations (IBR and ISR)
این پرسشنامه برای اندازه گیری احساس شما نسبت به خواهرتان تدوین شده است . این پرسشنامه ، امتحان نیست که نمره صحیح یا غلط داشته باشد. به هر یک از سوال ها با قرار دادن نمره ای که از بین نمرات زیر انتخاب می کنید ، به طور دقیق و صحیح پاسخ دهید .
۱= هرگز
۲= خیلی بندرت
۳= خیلی کم
۴=بعضی اوقات
۵= خیلی از اوقات
۶= اکثر اوقات
۷= همیشه

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شاخص روابط برادری و خواهری 

نظرات