پرسشنامه رایگان سبک رهبری

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

 

پرسشنامه سبک رهبری

Salzman’s Leader Ship Inventory

عبارات زیر، جنبه های مختلف رفتار رهبر را نشان می دهد. در زیر گزینه ای را که بیانگررفتار شما به عنوان یک رهبر است، انتخاب نمایید.

1= هرگز … 2= به ندرت …3= گاهی اوقات … 4= غالبا … 5= همیشه

نمونه سوالات:

  1. من به عنوان سخنگوی گروه عمل می کنم..
  2. من کارکنان را به اضافه کاری تشویق می کنم.
  3. من به افراد تحت نظارت خود آزادی عمل در انجام دادن کار می دهم.
  4. من افراد را تشویق می کنم تا از رویه های ثابت و واحدی استفاده کنند.
  5. من به افراد تحت نظارتم، اجازه می دهم که در حل مساله ، از قضاوت فردی خود استفاده کنند.
  6. من به افراد تحت نظارتم تاکید می کنم که از گروه های رقیب پیشی بگیرند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سبک رهبری

 

نظرات