دانلود رایگان پرسشنامه مربوط به معلمان

تاریخ انتشار : 12 نوامبر 2015

دریافت پرسشنامه استاندارد مروبط به معلمان  از سایت پرسشنامه  وان به صورت رایگان

پرسشنامه

جدول (1) پرسشنامه مربوط به معلمان

معلم ارجمند : لطفا میزان اهمیت شاخص های بومی  را برای ورود به برنامه های درسی دوره ابتدایی منطقه کلات مشخص فرمائید

مولفه فرهنگ و ادب و زبان

شاخص های بومی ملاک های داوری دارای اهمیت بسیار یاد دارای اهمیت زیاد دارای اهمیت متوط دارای اهمیت کم دارای اهمیت بسیار کم اصلا اهمیت ندارد
1ـ بازی ها و ورزش های محاب کلات 1ـ سودمندی برای دانش آموزان
2ـ حفظ ماهیت فرهنگ بومی منطقه
2ـ صنایع منطقه کلات 1ـ سودمنی برای دانش آموزان
2ـ حفظ ماهیت فرهنگ بومی منطقه
3ـ قصه ها و اشعار منطقه 1ـ سو دمندی برای دانش آموزان
2ـ حفظ ماهیت فرهنگ بومی منطقه

 

نظرات