دانلود رایگان پرسشنامه رفتار نو آورانه (کانتر)

تاریخ انتشار : 12 نوامبر 2015

پرسشنامه رفتار نو آورانه (کانتر)پرسشنامه

این پرسشنامه شامل ۸ جمله توصیفی است . سرپرست گرامی ، لطفا کارمند تحت نظارت خود را با توجه به موارد زیر ارز شیابی نمائید .

۱ـ کاملا مخالف … ۲ـ مخالف … ۳ـ متوسط  … ۴ـ موافق … ۵ ـ کاملا موافق

۱ـ در انجام کار ها به دنبال استفاده از فن آوری ، روش ها و فنون جدید است و اندیشه های مفید وسازنده ای را اراوئه می دهد .

۲ـ اندیشه های خلاقانه را ارائه می دهد .

۳ـ اندیشه های جدید را سازمان و ترویج می دهد .

۴ـ در جستجو و تامین بودجه و امکانات لازم برای اجرای اندیشه ها ی جدید می باشد م

۵ـ برای اجرای اندیشه های خود ، طرح و برنامه های مناسب را به کار می گیرد .

۶ـ خلاق و نوآور است

۷ـ به طور کلی ، خلاقیت و نوآوری ، بسیار علاقه مند ست .

۸ ـ تجربه نشان می دهد که از امکا نات موجود در جهتنو آوری استفاده کند .

ساعتچی ، کامکاری ، کامپیز . عسکریان ، مهناز . آزمون های روان شناختی . نشر ویرایش .۱۳۸۹

 

نظرات