دانلود رایگان پرسشنامه رفتار نو آورانه (کانتر)

تاریخ انتشار : 12 نوامبر 2015

پرسشنامه رفتار نو آورانه (کانتر)پرسشنامه

این پرسشنامه شامل 8 جمله توصیفی است . سرپرست گرامی ، لطفا کارمند تحت نظارت خود را با توجه به موارد زیر ارز شیابی نمائید .

1ـ کاملا مخالف … 2ـ مخالف … 3ـ متوسط  … 4ـ موافق … 5 ـ کاملا موافق

1ـ در انجام کار ها به دنبال استفاده از فن آوری ، روش ها و فنون جدید است و اندیشه های مفید وسازنده ای را اراوئه می دهد .

2ـ اندیشه های خلاقانه را ارائه می دهد .

3ـ اندیشه های جدید را سازمان و ترویج می دهد .

4ـ در جستجو و تامین بودجه و امکانات لازم برای اجرای اندیشه ها ی جدید می باشد م

5ـ برای اجرای اندیشه های خود ، طرح و برنامه های مناسب را به کار می گیرد .

6ـ خلاق و نوآور است

7ـ به طور کلی ، خلاقیت و نوآوری ، بسیار علاقه مند ست .

8 ـ تجربه نشان می دهد که از امکا نات موجود در جهتنو آوری استفاده کند .

ساعتچی ، کامکاری ، کامپیز . عسکریان ، مهناز . آزمون های روان شناختی . نشر ویرایش .1389

 

نظرات