پرسشنامه رایگان اندازه گیری نگرش کارکنان به سازمان

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

 

توضیحات: در زیر تعدادی گویه درباره سازمان شما مطرح شده است ، هرکدام را که موافق هستید با علامت * مشخص کنید .نمونه سوالات
1- به نظر من این سازمان بهتر از سازمان های دیگر به کارکنان خود می رسد .
2- اگر مجبور می شدم کار را از اول شروع کنم ، باز هم برای این سازمان کار می کردم .
3- در این سازمان پارتی بازی وجود ندارد .
4- در این سازمان ، به شرط آن که خودمان بخواهیم ، راه نرقی وجود ندارد .
5- به پزشک سازمان به اندازه پزشک خانوادگی خود اطمینان دارم .
6- این سازمان وقتی می گوید که می خواهد نظر کارکنان را در نظر بگیرد ، واقعا راست می گوید .

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اندازه گیری نگرش کارکنان به سازمان

 

نظرات