پرسشنامه رایگان ادراک از مدیریت

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016
banner-questionnaire

پرسشنامه ادراک از مدیریت

پرسشنامه پيوست به منظور بررسي ويژگي هاي مدير نمونه و وضعيت مديريت فعلي تدوين شده است . پرسشنامه محرمانه بوده و خواهشمند است پس از تكميل ، آن را در پاكت مهر و موم نموده و به واحد مسترد فرماييد .

در ستون راست ويژگيهايي ارائه شده كه كم يا بيش در همه وجود دارد . اما نكته در غالب بودن ويژگي است .

وضعيت مطلوب : بيانگر ويژگيهاي مطلوب براي يك مدير نمونه است . آن ويژگي غالبي كه شما انتظار داريد و مي خواهيد مدير داشته باشد .

وضعيت موجود : بيانگر وضع فعلي مديريت در محيط كار شماست . آن ويژگي غالبي كه مدير شما دارد .

از شما درخواست مي شود به دو وضعيت ياد شده حسب تعريف زير نمره اي بين 0 تا پنج بدهيد .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ادراک از مدیریت

نظرات

دیدگاه کاربران