آزمون منبع کنترل

banner-questionnaire

آزمون منبع کنترل

هر سوال را با دقت بخوانید . اگر پاسخ شما به آن “بلی” بود در زیر ستون بلی ، اگر پاسخ شما “حیر” بود در ستون خیر علامت بزنید .

1.       آیا فکر می کنید اگر زمان را از دست ندهید، اکثر مسائل خود به خود حل می شوند ؟

ص

غ

2.       آیا فکر می کنید می توانید از مبتلا شدن به زکام جلوگیری کنید ؟

3.       آیا برخی از افراد خوش شانس به دنیا می آیند ؟

4.       آیا احساس می کنید گرفتن نمره خوب برای شما اهمیت زیادی دارد ؟

5.       آیا اغلب به خاطر مسائلی که مسؤول نیستید ، سرزنش می شوید؟

6.       آیا فکر می کنید ، اگر دانشجو به اندازه کافی مطالعه کند در همه دروس موفق خواهد شد ؟

 

 

 

 

 

خصوصیات این آزمون

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان آزمون منبع کنترل

 

نظرات