آزمون رایگان طبقه بندی گوکلن

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

آزمون طبقه بندی گوکلن

Gauquelin’s Classification Inventory

در ادامه این متن ، 24 دسته شش تایی به شما ارئه می شود . در هر دسته شش تایی شما باید دو واژه را که به نظرتان کاملا متفاوت از چهار مورد دیگر است ، مشخص کنید.

به مثال های زیر توجه کنید:

 مثال اول : الف- ایده ،ب – احساس، ج- هوس، د- لذت، هـ- تفکر، و- هیجان

مثال دوم : الف- باریک، ب – تنگ، ج- پهن، د- فشرده، هـ- بالا، و- پایین

در مثال اول ، “الف” و “هـ” پاسخ های مورد نظر هستند زیرا این دو مورد ، مربوط به مسائل فکری هستند و چهار مورد دیگر مسائل عاطفی . در مثال دوم، “هـ” و “و” که نشان دهنده بعد عمودی است ، پاسخ صحیح شناخته می شود .

تذکر : ممکن است شکل دیگری از تقسیم بندی به دو گروه، به نظرتان منطقی تر بیاید. با این وجود، شما رابطه ای را که به نظرتان روشن تر و قاطع تر است انتخاب کنید .

خصوصیات این آزمون

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان آزمون طبقه بندی گوکلن

نظرات

دیدگاه کاربران

  • سلام چرا وقتی فایل ها را دانلود میکنم فقط پرسشنامه هست تفسیر و نمره گزاری نداره