آزمون رایگان ضرب المثل ها

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

آزمون ضرب المثل ها

Proverbial Test

حمزه گنجی

در این زیر 25 ضرب المثل خواهید دید که برای هر یک چهار پاسخ پیشنهاد شده است . صحیحترین پاسخ را پیدا کنید و در خانه مربوط به آن * بگذارید . اگر در پیدا کردن پاسخ صحیح یک ضرب المثل با مشکلی مواجه شدید ، زیاد معطل نشوید ، چون بیشتر از 5 دقیقه وقت ندارید .

1-     زیر پای کسی نشستن :

‌أ-        با گفتار دروغ فریفتن
‌ب-    زیر پای کسی را کشیدن
‌ج-     با مهارت راز پرسیدن
‌د-      با خطر روبه رو کردن

2-     زنگوله پای تابوت است :

‌أ-        بی کس و کار است
‌ب-    بی پدر و مادر است
‌ج-     کودک خردسال پیرمرد است
‌د-      در انتظار مرگ نشسته است

3-     آب که آمد تیمم برخاست :

‌أ-        چون که اصل آمد بدل را ارزش نیست

‌ب-    تیمم باطل است آنجا که آب است

‌ج-     آب مایه پاکیزگی انسان است

‌د-      تیمم در فقدان آب لازم است

خصوصیات این آزمون

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان آزمون ضرب المثل ها

نظرات

دیدگاه کاربران