آزمون رایگان حساسیت خانواده به فرزند

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

آزمون حساسیت خانواده به فرزند

خواهشمند است پس از خواندن هر سئوال ، درجه توافق خود را با کشیدن یک ضربدر روی شماره أی که با احساس شما بیشترین مطابقت را دارد ، در پاسخنامه مشخص کنید . درجه توافق به صورت نمرات زیر بیان می گردد .
۱= کاملا موافقم ۲= موافقم ۳= مطمئن نیستم ۴= مخالفم ۵= کاملا مخالفم

۱- وقتی فرزندم چیزی را می خواهد معمولا سعی می کنم که آن را به دست بیاورم .
۲- فرزندم آنقدر فعال است که مرا به کلی درمانده کرده است .
۳- فرزندم نامنظم به نظر می رسد و به سادگی حواسش پرت می شود .
۴- نسبت به اغلب بچه های دیگر ، تمرکز و توجه برای فرزندم مشکل است .
۵- فرزندم می تواند بیش از ده دقیقه خود را با یک اسباب بازی مشغول کند .
۶- بیش از حد انتظار من حواس فرزندم پرت است .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان آزمون حساسیت خانواده به فرزند

نظرات