پرسشنامه رایگان شخصیتی پنج عاملی NEo

تاریخ انتشار : ۲۹ بهمن ۱۳۹۴

banner-questionnaire

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEo

این پرسشنامه شامل ۶۰ سوال است. ممکن است برخی از خصوصیات جدول موجود در پرسشنامه در مورد شما مصداق داشته باشد یا نداشته باشد. برای مثال”آیاشما با این جمله موافق هستید: من آدم نگرانی نیستم”.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEo

نظرات