پرسشنامه رایگان مطالعات میان فرهنگی- بررسی ابعاد فرهنگی هافستد

تاریخ انتشار : ۲۵ دی ۱۳۹۴

banner-questionnaire

 

پرسشنامه مطالعات میان فرهنگی- بررسی ابعاد فرهنگی هافستند
________________________________________

نمونه سوالات:
الف) اطلاعات زمینه ای
۱- جنسیت؟ زن☼ مرد☼
۲- وضعیت تأهل؟ مجرد☼ متاهل ☼ جدا شده ☼
۳- سن؟
۴- ملیت؟ ☼
۵- میزان تحصیلات؟
زیر سیکل ☼ سیکل☼ دیپلم☼ فوق دیپلم☼ لیسانس ☼ فوق لیسانس ☼ دکترا و بالاتر ☼
۶- رشته‌ی‌ تحصیلی ؟
۷- نام سازمان؟
۸- پست سازمانی؟
۹- نوع سازمان؟ خصوصی☼ نیمه خصوصی ☼ دولتی☼
۱۰- نوع استخدام شما چیست؟ آزمایشی☼ قراردادی ☼ رسمی☼
۱۱- تعداد کارمندان سازمان شما؟
۱۲- سابقه‌ی خدمت شما در سازمان چند سال است؟
کمتر از ۱ سال ☼ ۱ تا ۳ سال ☼ ۳ تا ۷ سال ☼ ۷ تا ۱۵ سال☼ ۱۵ سال یا بیشتر☼

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مطالعات میان فرهنگی- بررسی ابعاد فرهنگی هافستد

 

نظرات