پرسشنامه رایگان شدت وسواس یل-براون

تاریخ انتشار : 19 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه شدت وسواس یل-براون

این پرسشنامه شامل 10 سوال است. و با هدف بررسي و مقايسه عملكرد حافظ مربوط به آينده و بازشناسي در بيماران داراي اختلال وسواس/ جبري از نوع شمارش و وارسي طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شدت وسواس یل-براون