پرسشنامه رایگان گرایش سلطه گری

تاریخ انتشار : 13 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه گرایش سلطه گری

این پرسشنامه شامل 12 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف ارزیابی گرایش سلطه گری طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه گرایش سلطه گری