پرسشنامه رایگان چند عاملی رهبری

تاریخ انتشار : 13 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه چند عاملی رهبری

این پرسشنامه شامل 45 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف بررسی چند عاملی رهبری طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه چند عاملی رهبری