پرسشنامه رایگان چندمحوری بالینی میلون

تاریخ انتشار : 16 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون

این پرسشنامه شامل 175 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف  ارزیابی چندمحوری بالینی میلون طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 11

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون