پرسشنامه رایگان پیوند والدینی

تاریخ انتشار : 3 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه پیوند والدینی

این پرسشنامه شامل 25 سوال بوده و با هدف بررسي نقش اجتماعي مداري و استقلال مداري به عنوان عوامل زمينه ساز افسردگي اساسي طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه پیوند والدینی

پرسشنامه رایگان پیوند والدینی

تاریخ انتشار : 14 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه پیوند والدینی

این پرسشنامه شامل 25 سوال بوده و با هدف بررسي رابطه بين ادراك دختران از الگوهاي تربيتي والدينشان و احساس شرم و گناه در آنها طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه پیوند والدینی

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج