پرسشنامه رایگان گرایش سلطه گری

تاریخ انتشار : 28 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه گرایش سلطه گری

برگردید و به وقایعی که در یک ماه گذشته در زندگی شما اتفاق افتاده بنگرید.پس از آن که چند لحظه به این کار پرداختید.به پاسخ دادن به این پرسشنامه بپردازید.در مورد هر کدام از عبارات بنویسید آیا رفتار توصیف شده همان کاری است که شما در طی ماه گذشته انجام داده اید یا خیر.

پاسخ ها  (به ندرت-گهگاه-اغلب) می باشند.

نمونه جملات پرسشنامه:

مسئولیت سازمان بندی یک طرح را بر عهده داشتم

در یک جلسه زیاد صحبت کردم

با یک نفر با صدای بلند و خشن حرف زدم

برای این که منظورم را عملی کنم سر یک نفر داد کشیدم

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه گرایش سلطه گری