پرسشنامه رایگان چند عاملی رهبری MLQ

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

 

banner-questionnaire

پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ

Multi-factor Leadership Questionnaire
این پرسشنامه شامل 45 جمله توصیفی است. شما باید قضاوت کنید که هر جمله با چه فراوانی در مورد سرپرست محل کارتان صدق می کند. جهت پاسخگویی، می بایستاز مقیاس درجه بندی زیر استفاده کنید:
1= اصلا … 2= هراز چندگاهی …3= بعضی اوقات  … 4= اکثر اوقات … 5= مکررا؛ نه همیشه
1.     در مقابل تلاش های دیگران به آن ها یاری می رساند.
2.     فرض های اساسی خود را مجددا بررسی می کند تا از تناسب آن ها اطمینان حاصل نماید.
3.     از مداخله کردن اجتناب می ورزد، مگر وقتی که مشکلات شکلی جدی به خود بگیرند.
4.     توجه خود را بر بی نظمی، خطاها، استثنا ها و انحرافات از ملاک ها متمرکز می کند.
5.     از درگیری در مسائل مهمی که پیش می آید ، اجتناب می ورزد.
6.     درباره مهمترین ارزش ها و باورهای خود صحبت می کند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ