پرسشنامه رایگان پرخاشگری AGQ

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه پرخاشگری  AGQ

Aggressive questionnaire

لطفا جملات زیر را با دقت بخوانید و با توجه به مقیاس زیر ، گزینه ای را که بیشتر با ویژگی های شما انطباق دارد ، انتخاب کنید .

الف = همیشه . ب= گاهی اوقات . ج = به ندرت . د= هرگز

 

الف

ب

ج

د

1.     برخی مسائل جزیی و ناچیز مرا عصبی می کند.

 

 

 

 

2.     وقتی به وقایع گذشته نظر می کنم بی اختیار رنجیده خاطر می شوم.

 

 

 

 

3.     کارهای زیادی را انجام می دهم که بعدا احساس پشیمانی می کنم.

 

 

 

 

4.     وقتی چیزی مانع تحقق یافتن برنامه ها و نقشه هایم می شود ، عصبانی می شوم.

 

 

 

 

5.     از بی انصافی دیگران عصبانی می شوم.

 

 

 

 

6.     تحمل شکست و ناکامی برایم خیلی دشوار است.

 

 

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه پرخاشگری  AGQ