پرسشنامه رایگان هم وابستگی اسپن – فیشر

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه هم وابستگی اسپن – فیشر

Spann-Fischer Codependency Scale

 

محمد حسن اشرف

 

پرسشنامه اسپن – فیشر

1= کاملا مخالف 2 = تاحدودی مخالف 3= کمی مخالف
4= کمی موافق 5 = تاحدودی موافق 6= کاملا موافق

ردیف

سوال

پاسخ

1

تصمیم گرفتن برایم سخت است.

1

2

3

4

5

6

2

برایم “نه” گفتن دشوار است.

1

2

3

4

5

6

3

برایم پذیرفتن تعریف های محبت آمیز دیگران سخت است.

1

2

3

4

5

6

4

گاهی اگر مشکل خاصی نداشته باشم که به آن فکر کنم، احساس خستگی، بی حوصلگی یا کمبود می کنم.

1

2

3

4

5

6

5

معمولا کارهایی را که دیگران می توانند خودشان انجام دهند، برایشان انجام نمی دهم.

1

2

3

4

5

6

6

وقتی کار خوبی برای خودم انجام می دهم احساس گناهکاری می کنم.

1

2

3

4

5

6

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هم وابستگی اسپن – فیشر