پرسشنامه رایگان همام

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه همام

آرین آرانی
پرسشنامه 119 جمله است هريك از جملات را به دقت بخوانيد و هر مورد را که در باره شما صادق است با درج علامت (× ) در پاسخنامه مشخص كنيد . هيچ پرسشي را بدون پاسخ نگذاريد . پاسخ های بدون علامت ( خیر) محسوب می شود .
 


 1) گفتارم بر درستي استوار است .
2) تلاش مي كنم پوششم ( لباسم ) مانند افراد عادي باشد .
3) فروتني سرلوحه رفتارم است .
4) مي توانم به سادگي نگاهم را از زن ( مرد ) زيبايي بردارم .
5) در سختي و گرفتاري آنچنانم كه ديگران در راحتي و خوشي .
6) از شوق رسيدن به بهشت آرزو دارم مرگم زودتر فرا رسد .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه همام