پرسشنامه رایگان نوآوری سازمانی

تاریخ انتشار : 28 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه نوآوری سازمانی

در این پرسشنامه عباراتی در مورد مدرسه داده شده است.نظر خود را با توجه به مقیاس های زیر بیان نمایید.

1=کاملا مخالفم 2=مخالفم 3=نظری ندارم 4=موافقم 5=کاملا موافقم

نمونه جملات این پرسشنامه

رعایت دقیق قوانین و مقررات برای کارکنان مدرسه ضروری است

در این مدرسه هیچ کس بخاطر عدم موفقیت در کاری جدید مجازات نخواهد شد

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نوآوری سازمانی