پرسشنامه رایگان مقیاس رگه فراخلقی

تاریخ انتشار : 27 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس رگه فراخلقی

هر یک از عبارات را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد شما را خوب توصیف می کند.تا می توانید صادقانه پاسخ دهید.پاسخ ها باید بسیار دقیق باشند.

گزینه ها از 1 که بیانگر کاملا مخالف می باشد تا 5 که بیانگر کاملا موافق می باشد مرتب شده اند.

نمونه سوالات:

من سعی می کنم افکار خوب داشته باشم بدون توجه به اینکه چقدر احساس بدی دارم

معمولا خیلی برایم مهم نیست که چه احساسی دارم

برخی اوقات نمیتوانم بگویم چه احساسی دارم

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس رگه فراخلقی