پرسشنامه رایگان مقایسه وضعیت آموزشی و مدیریتی مدارس

تاریخ انتشار : 27 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه مقایسه وضعیت آموزشی و مدیریتی مدارس

پرسشنامه ای که پیش رو دارید جهت جمع آوری اطلاعات لازم در یک پروژه تحقیقی تحت عنوان:مقایسه وضعیت آموزشی و مدیریتی مدارس دولتی و غیر انتفاعی می باشد و اطلاعات بدست آمده صرفا به همین منظور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.بخش اول مربوط به ویژگی های معلمان و بخش دوم مربوط به ویژگی های مهارتی مدیر مدرسه از دیدگاه معلمان است.

شما می توانید برای دانلود پرسشنامه از کادر زیر استفاده کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

نوع فایل: pdf

تعداد صفحات: 6

منبع: دارد

تفسیر و توضیحات و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقایسه وضعیت آموزشی و مدیریتی مدارس دولتی