پرسشنامه رایگان فرا شناختی

تاریخ انتشار : 28 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه فراشناختی

در این پرسشنامه 30 سوال وجود دارد که هر کدام بیانگر احساس و رفتار شما می باشند و باید این جملات را با گزینه های بله و خیر پاسخ دهید.

نمونه جملات این پرسشنامه:

در یادآوری وقایع حافظه ی کمی دارم

دائما افکارم را امتحان می کنم

جهت انجام هر کاری باید کمی نگران باشم

تفکر همراه با تمرکز بد است

به کارکرد مغزم توجه بسیاری دارم

دائما از افکارم آگاه هستم

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه فراشناختی