پرسشنامه رایگان عملکرد شغلی (پاترسون)

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه عملکرد شغلی (پاترسون)
Job Performance Questionnaire Paterson

این پرسشنامه شامل 15 جمله توصیفی است. نظر خود را با توجه به مقیاس زیر مشخص نمایید.
1= به ندرت … 2= اغلب …3= گاهی … 4= همیشه
1. انضباط و مقررات اداری را رعایت می کنم.
2. نسبت به کاری که قبول کرده ام، احساس مسئولیت می نمایم و خود را مسئول عواقب آن می دانم.
3. بدون نظارت مافوق صادقانه کار می کنم.
4. نسبت به کارم دلسوز هستم و سعی می نمایم که آن را با کیفیت مطلوب ارائه دهم.
5. کاری را که بر عهده گرفته ام، برای حصول نتیجه و دلگرمی پی گیری می کنم.
6. در کارم جدی هستم، ارزش آن را حفظ می کنم و در رفع مشکلات کاری می کوشم.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عملکرد شغلی (پاترسون) 

 

پرسشنامه رایگان عملکرد شغلی پاترسون

تاریخ انتشار : 27 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون

این پرسشنامه شامل 15 جمله توصیفی است که باید نظر خود را با شماره های 1 تا 4 مشخص نمایید.

برای آشنایی بیشتر می توانید از کادر زیر پرسشنامه را دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

نوع فایل: pdf

تعداد صفحات: 2

منبع: دارد

تفسیر و توضیحات و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج