پرسشنامه رایگان شیوه فرزندپروری والدین

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه شیوه فرزندپروری والدین

Parenting style Inventory

در زیر عباراتی در باره نحوه برخورد والدین با فرزندانشان آورده شده است . لطفا جملات زیر را به دقت بخوانید و  با توجه به مقیاس زیر  میزان موافقت خود را با کدام از آنها مشخص کنید. لطفا تا جایی که ممکن است هیچ موردی را بدون پاسخ نگذارید.

1= کاملا مخالفم … 2= مخالفم … 3= تقریبا مخالفم … 4= موافقم … 5 = کاملا موافقم

  1. والدین باید به بچه های خود اجازه دهند تا هر آن چه را که می خواهند، انجام دهند.
  2. بچه ها باید فقط از آن چه والدینشان می گویند ، پیروی کنند، در غیر اینصورت بادی آنها را تنبیه کرد.
  3. اگر به مشکلات بچه ها توجه شود، این دردسر را به دنبال داردکه آنها گستاخ تر شده و انتظارات بیشتری از والدین خواهند داشت.
  4. هرگاه والدین تصمیمی برای بچه ها بگیرند، باید دلایل آن را به آن ها بگویند.
  5. اگر بچه ها نسبت به محدودیت های ایجاد شده در خانواده اعتراضی داشتند، والدین باید با صحبت کردن، آن ها را قانع کنند.
  6. والدین نباید در کارهای مربوط به بچه ها دخالت کنند، چون بچه ها به طور ذاتی راه خودشان را پیدا می کنند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شیوه فرزندپروری والدین