پرسشنامه رایگان شخصیتی تیپ A یا B

تاریخ انتشار : 27 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه شخصیتی تیپ A یا B

پرسشنامه زیر را ، باکشیدن دایره دور پاسخی که با ویژگی های شخصیتی شما منطبق است، پر کنید . تا می توانید سریع پاسخ دهید و هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید.
پس از هر سوال کلمات “بلی” ، “خیر” یا علامت سوال “؟” خواهید دید . اگر به طور مطلق نمی توانید ، پاسخ “بلی” یا “خیر” بدهید ، در آن صورت علامت سوال”؟” را انتخاب کنید .

 

نمونه سوالات:
1- آیا در مکالمات روزمره خود روی برخی کلمات تاکید می کنید؟ بلی خیر ؟
2- آیا به طور سریع غذا می خورید و به طور سریع حرف می زنید ؟ بلی خیر ؟
3- آیا به نظر شما باید به کودکان یاد داد تا بهترین باشند ؟ بلی خیر ؟
4- آیا وقتی کسی کند کار می کند بی حوصلگی نشان می دهید ؟ بلی خیر ؟
5- آیا وقتی دیگران حرف می زنند آن ها را وادار می کنید که زود باشند؟ بلی خیر ؟
6- آیا وقتی احساس می کنید محدود شده اید یا باید در رستوران منتظر خالی شدن میز باشید ، خیلی عصبانی می شوید ؟ بلی خیر ؟

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شخصیتی تیپ A یا B