پرسشنامه رایگان سنجش عملکرد ازدواج

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج

رفاهی، ژاله . ثنایی،باقر . و شریفی، حسن پاشا

Marriage Functioning Assessment Inventory (MFAI)

پاسخگوی عزیز ، در زیر عباراتی درباره ازدواج نوشته شده است . لطفا هر عبارت را به دقت مطالعه کنید و مشخص کنید که این عبارت تا چه حد توصیف ازدواج خود شماست . لازم است پاسخ شما مطابق نظرتان درباره ازدواج خود باشد. برای هر عبارت پنج پاسخ وجود دارد که شما باید پاسخ مورد نظر خود را برای هر عبارت از بین آن ها انتخاب کنید . لطفا به تمام عبارت ها پاسخ دهید . پاسخ های شما کاملا محرمانه است . از همکاری شما سپاسگزاریم .

1)     من و همسرم می توانیم هر حرفی را با راحتی با یکدیگر در میان بگذاریم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
2)     در مواقعی که مشکلی پیش می آید به جای ابراز خشم، سعی می کنیم با یکدیگر به گفتگو بنشینیم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
3)     ما با یکدیگر روراست و بی پرده هستیم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
4)     مدت هاست همسرم از ابراز محبت زبانی (کلامی) به من خودداری می کند.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
5)     حرف های همسرم طوری است که باعث تحقیرم می شود .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
6)     اعضای خانواده ام احساس نزدیکی به یکدیگر دارند .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج