پرسشنامه رایگان سلامت سازمانی – مختص مدارس راهنمایی (OHI‐M)

تاریخ انتشار : 4 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه سلامت سازمانی – مختص مدارس راهنمایی  (OHIM)

 

Organizational Health Inventory for Middle Schools (OHI-M)

Hoy et al‚ 1998.

نمونه سوالات:

1.     مدیر تمام جنبه های موضوع مورد بحث را در نظر می گیرد و می پذیرد که گزینه های دیگری نیز وجود دارد.

2.     دانش آموزان برای گرفتن کمک بیشتر از معلم، تلاش می کنند.

3.     مدیر درخواست های خود از مافوقان را پیگیری می کند.

4.     مدیر، مشکلات و موضوعات مرتبط با کلاس های درس را با معلمان مطرح می کند.

5.     مدیر بدون موضع گیری و یا تشر زدن، درخواست های معلمان را می پذیرد.

6.     وسایل کمک آموزشی اضافی اگر نیاز باشد، تهیه می شود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سلامت سازمانی – مختص مدارس راهنمایی