پرسشنامه رایگان سلامت سازمانی در مدارس ابتدایی (OHI‐E)

تاریخ انتشار : 4 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه سلامت سازمانی در مدارس ابتدایی (OHIE)

Organizational Health Inventory for Elementary Schools (OHI-E)

Hoy & Woolfolk‚ 1993.

جملات زیر بیانگر مدرسه شما است، لطفاً نظر خود را در مورد هر یک از جملات با استفاده از شماره های 1 (به ندرت رخ می دهد) تا 4 (بارها و بارها رخ می دهد) نشان دهید.

نمونه سوالات:

1.      مدیر مدرسه به بررسی همه جانبه مباحث می پردازد و اذعان می کند که نظرات دیگری نیز وجود دارد.

2.     مدیر مدرسه هر چیزی را که از مافوق خود درخواست کند، به دست می آورد. 

3.     مدیر مدرسه، موضوعات و مشکلات کلاس های درس را با معلمان مطرح می کند.

4.     مدیر مدرسه انتقاد پذیر است و درخواست های معلمان را بدون آنکه آنها را سرزنش یا تهدید کند، می پذیرد.

5.     اگر معلمان، وسایل کمک آموزشی لازم داشته باشند، مدیر برای آنها فراهم می کند. 

6.     دانش آموزان در انجام تکالیف درسی خود اهمال می کنند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سلامت سازمانی در مدارس ابتدایی