پرسشنامه رایگان سبک رهبری سالزمن

تاریخ انتشار : 27 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه سبک رهبری سالزمن

عبارات این پرسشنامه جنبه های مختلف رفتار رهبر را نشان می دهد.در سوالات گزینه ای را که بیانگر رفتار شما به عنوان یک رهبر است انتخاب کنید.عدد 1 بیانگر هرگز و 5 بیانگر همیشه می باشد.

برای آشنایی بیشتر می توانید از کادر زیر پرسشنامه را دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

نوع فایل: pdf

تعداد صفحات: 4

منبع: دارد

تفسیر و توضیحات و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سبک رهبری سالزمن