پرسشنامه رایگان سازگاری بل

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سازگاری بل

Bell Adjustment Inventory (BAI
این پرسشنامه دارای 160 سوال است که هر سوال از سه گزینه بلی ، خیر و نمی دانم تشکیل شده است. برای پاسخ دادن به سوال ها به نکات زیر توجه کنید.
1- توجه داشته باشید که در این پرسشنامه ، جواب درست یا غلط وجود ندارد، بلکه هر فرد ممکن است بر اساس نظر خود به سوال ها پاسخ دهد.
2- در پاسخ دادن به سوال ها آن چه مهم است بیان صریح و روشن احساسات، افکار و علایق شماست.
3- پاسخ خود را به هریک از سوال ها در پاسخنامه در قسمت مربوط به بلی ، خیر و یا نمی دانم با علامت ضربدر مشخص کنید.
4- در پاسخ به سوال ها، ابتدا سعی کنید یکی از گزینه های بلی یا خیر را انتخاب کنید؛ سپس در صورتی که مطمئن شدید نمی توانید آن ها را انتخاب نمایید، گزینه نمی دانم را انتخاب کنید.
5- پاسخ به این پرسشنامه محدودیت زمانی ندارد ولی باید ضمن دقت، از وسواس اجتناب کنید.
6- سعی کنید به همه سوال ها پاسخ دهید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سازگاری بل

 

پرسشنامه رایگان سازگاری بل

تاریخ انتشار : 28 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه سازگاری بل

این پرسشنامه دارای 160 سوال است که هر کدام دارای سه گزینه بله،خیر و نمیدانم هستند.توجه کنید که در این پرسشنامه جواب صحیح یا غلط وجود ندارد و هر فرد ممکن است بر اساس نظر خود به سوالات پاسخ دهد.

نمونه سوالات:

آیا از لحاظ خلقی بدون علت گاهی افسرده و گاهی شاد هستید؟

آیا هنگامی که مجبورید از کسی تقاضای کار کنید احساس شرم می کنید؟

آیا تا به حال دچار ناراحتی قلبی،ریوی یا کلیوی شده اید؟

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 8

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سازگاری بل

 

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج