پرسشنامه رایگان رفتار نوآورانه

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)
Innovative Behavior Questionnaire

این پرسشنامه شامل 8 جمله توصیفی است. سرپرست گرامی، لطفا کارمند تحت نظارت خود را با توجه به موارد زیر ارزشیابی نمایید.
1= کاملا مخالف … 2= مخالف …3= متوسط … 4= موافق … 5= کاملا موافق

نمونه سوالات:
1. در انجام دادن کار به دنبال استفاده از فن آوری ، روش ها و فنون جدید است و اندیشه های مفید و سازنده ای را ارائه می دهد.
2. اندیشه های خلاقانه را ارائه می دهد.
3. اندیشه های جدید را سازمان و ترویج می دهد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رفتار نوآورانه