پرسشنامه رایگان فرسودگی شغلی مزلاچ

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ

توضیحات

برای این پرسشنامه دو نوع مقیاس قابل استفاده است .

الف : مقیاس فراوانی : هرگز (صفر) ؛ چندبار در سال (1) ؛ یک بار در ماه (2) ؛ چند بار در ماه (3) ؛ یک بار در هفته (4) ؛ چند بار در هفته (5) ؛ و هر روز (6)

ب: مقیاس شدت : هرگز (صفر) ؛ خیلی کم (1) ؛ کم (2) ؛ متوسط (3) ؛ متوسط بالا (4) ؛ زیاد (5) ؛ و خیلی زیاد (6)

نمونه سوالات:

1-     احساس می کنم کارم به لحاظ روانی توان و نیروی مرا گرفته است .

2-     در پایان یک روز کاری احساس می کنم مورد سوء استفاده قرار گرفته ام .

3-     صبح روزی که باید سرکار بروم از تصور رفتن به سر کار احساس خستگی می کنم.

4-     به آسانی می توانم احساسات دانشجویان ( دانش آموزان) را درک کنم.

5-     احساس می کنم با برخی از دانشجویان (دانش آموزان) به صورت اشیایی بدون شخصیت انسانی برخورد می کنم.

6-     کار با دانشجویان (دانش آموزان) برای تمام روز واقعا برایم سخت و طاقت فرساست .

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ