پرسشنامه رایگان بررسی رابطه ی آگاهی از هویت جنسی با رضایت مندی زناشویی

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه  بررسی رابطه ی آگاهی از هویت جنسی با رضایت مندی زناشویی

به احساس زنانگی یا مردانگی هر فرد از خودش، هویت جنسی گفته می شود.به عبارت دیگر ، اعتقاد درونی شخص به این مسئله که او فردی مونث یا مذکر، دو سوگرا یا خنثی.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی رابطه ی آگاهی از هویت جنسی با رضایت مندی زناشویی