پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر تن آرامی (relaxation ) بر اضطراب قبل از عمل جراحی (گوش ، حلق و بینی )

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه  بررسی تاثیر تن آرامی (relaxation ) بر اضطراب قبل از عمل جراحی (گوش ، حلق و بینی )

در تحقیق حاضر تلاش بر این بوده است که تأثیر آرام سازی تدریجی عضلانی را بر اضطراب قبل از عمل جراحی مورد بررسی قرار می دهیم . و با علم بر این که اضطراب باعث بروز اختلال در عملکرد روزمره و نیزسبب پاره ای از مسائل جسمانی می شود . و نیزدر پی اثبات تأثیر آرام سازی عضلانی برروی ترشح بعضی غدد مانند غدد فوق کلیوی که نوراپی نفرین را ترشح می کند که با ترشح بیش از حد خود ، انسان را در حالت عمومی برانگیختگی و انقباض و تنش نگه می دارد بودیم . خواستیم تا بدن بیمارانی را که در درمانگاه بیمارستان قائم معاینه شده و در لیست عمل جراحی گوش ، حلق ، بینی و سرو گردن قرار گرفته اند . با به کارگیری فن آرام سازی تدریجی عضلانی (16 گروهی ، لازاروس ) در وضعیتی قراردهیم تا بدنشان از حداقل تنش و انقباض برخوردار شود و تأثیر آن را بر روی اضطراب آنان در قبل از عمل بسنجیم . بدین منظور 30 نفر از این بیماران را به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایش قرار دادیم . پس ازمعاینه ی اولیه و انتخاب روش جراحی از سوی پزشک مربوطه و بیمار نسبت به پر کردن پرسشنامه ی اضطراب سنج اشپیل برگر (هنجار شده توسط جناب آقای بهروز مهرام ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد) ، اقدام نمودیم . و پس از بستری شدن بیمار در بخش جراحی گوش و حلق و بیمارستان قائم در مورد گروه آزمایش سه جلسه ریلکسیشن را ترتیب دادیم  با توجه به قوانین و محدودیت های بیمارستان قائم تلاش خود را جهت اجرای صحیح آن به کار بردیم و درانتها ساعتی قبل از عمل جراحی دوباره تست اضطراب اشپیتل برگر را از دو گروه گرفته و نسبت به تجزیه تحلیل داده ها اقدام نمودیم . در این مسیر از دو میانگین مستقیم T و نیز روش اندازه گیری مکرر که از اعتبار زیادی برخوردار است بهره بردیم . که به ما نشان داد فرضیه ی جهت دار ما مبنی بر اینکه آرام سازی تدریجی عضلانی باعث کاهش اضطراب قبل از عمل می شود و با توجه به اینکه شاخص F حاصل دو متغیر (516، 42 ) با درجه آزادی 1 در سطح 99% معنی دار است . و تلاش چندین واحدی ما منتج به این نتیجه شد که آرام سازی تدریجی عضلانی 16 گروهی (لازاروس) بر کاهش اضطراب قبل از عمل جراحی گوش و … مؤثر واقع شده است .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی تاثیر تن آرامی (relaxation ) بر اضطراب قبل از عمل جراحی (گوش ، حلق و بینی )