پرسشنامه رایگان دین داری

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه دین داری

Piety Questionnaire
این آزمون، غایت دین داری شما را که ممکن است در باور دینی تان؛ متجلی باشد می سنجد. لطفا هر یک از آیتم ها[عبارات] زیر را خوانده و انطباق آن با شخصیت خود را مشخص کنید. برای هر آیتم بهترین را علامت بزنید. اگر در پاسخگویی به هر آیتم [عبارت] تردید دارید، اولین عددی را که به ذهنتان رسید آن را علامت بزنید.
[ اصلا این طور نیست =1 …2 …3 … 4=تاحدودی این طور است … 5 … 6 …. 7= کاملا این طور است ]
1. هدف عینی من از اعمال دینی رسیدن به رستگاری است.
2. دلیل مذهبی بودن من ساختن دنیای بهتر برای زندگی است.
3. هدف اصلی من از دین داری به دست آوردن موهبت الهی است.
4. یکی از انگیزه های دینداری من رهایی از زنج است.
5. یکی از منافع دینداری من این است که خداوند مرا در مشکلاتم یاری خواهد داد.
6. منفعتی که در دینداری دنبال آن هستم، احساس قدرت و اطمینان شخصی است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه دین داری