پرسشنامه رایگان درون گرایی-برونگرایی میشل گوکلن

تاریخ انتشار : 27 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه درون گرایی-برونگرایی میشل گوکلن

برای هر سوال دو پاسخ در نظر گرفته شده است . بر حسب این که کدام یک از پاسخ های پیشنهادی با شیوه بودن شما مطابقت می کند ، دور آن دایره بکشید . ممکن است گاهی در انتخاب پاسخ تردید کنید . در آن صورت ببینید ، بیشترین تمایلتان به کدام مورد است . پاسخ باید صادقانه و خود به خودی باشد . بنابراین خیلی فکر نکنید ، دور اولین پاسخی که به نظرتان مناسب می رسد، دایره بکشید.

پرسشنامه را از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

نوع فایل: pdf

تعداد صفحات: 8

منبع: دارد

تفسیر و توضیحات و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه درون گرایی-برون گرایی میشل گوکلن

ابعاد و سوالات درونگرایی-برونگرایی در پرسشنامه‌های استاندارد زیر وجود دارد. برای دانلود روی لینک‌های زیر کلیک کرده و از سایت مادسیج دریافت کنید.

آزمون شخصیت mbti

پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت فرم کوتاه (NEO-FFI) 60 سوالی

پرسشنامه  پنج عامل بزرگ شخصیتی (NEO-FFI) کاستا و مک کری (۱۹۹۴)- ۲۵ سوالی

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R – فرم بلند

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO-FFI– فرم کوتاه