پرسشنامه رایگان خود شکوفایی

تاریخ انتشار : 27 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه خود شکوفایی

پرسشنامه زیر یک تلاش است برای اندازه گیری مفهوم خودشکوفایی شما.برای تعیین چگونگی رسیدن شما به این هدف دستورالعمل زیر را دنبال کنید و بر اساس مقیاس زیر دور عدد مورد نظرتان خط بکشید.

6=کاملا موافق 5=موافق 4=نسبتا موافق 3=نسبتا مخالف 2=مخالف 1=کاملا مخالف

نمونه سوالات:

من از هیچ یک از هیجان هایم احساس شرمساری نمی کنم

احساس می کنم آنچه دیگران از من انتظار دارند باید انجام دهم

من معتقدم مردم ذاتا خوب هستند و می توان به آنها اعتماد کرد

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه خود شکوفایی