پرسشنامه رایگان خلق و خوی [اجتماعی]

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه خلق و خوی [اجتماعی]

Sociability and Activity and Emotionality Scale (EASS). By Arnold Buss & Robert Plomin.

به هر عبارت امتیازی از 1 تا 5 تعلق می گیرد، 1 برای عباراتی که با ویژگی های شما هماهنگ نیست و 5 برای عباراتی که کاملا با ویژگی های شما مطابق است .

1.        من دوست دارم با مردم باشم.

 5 4 3 2 1

2.        معمولا به نظر می رسد که من عجله دارم.

 5 4 3 2 1

3.        من به راحتی می ترسم.

 5 4 3 2 1

4.        من غالبا اندوهگین می شوم.

 5 4 3 2 1

5.        وقتی من ناراحت هستم ، اجازه می دهم مردم فورا آن را بدانند.

 5 4 3 2 1

6.        من قدری تنها هستم.

 5 4 3 2 1

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه خلق و خوی [اجتماعی]