پرسشنامه رایگان تعهد سازمانی – پورتر

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

 

پرسشنامه تعهد سازمانی – پورتر

Porter’s Organizational Commitment Questionnaire

لطفا میزان توافق خود را در مورد هر سوال [ عبارت] با گذاردن علامت ضربدر در هر یک از ستون های زیر، مشخص فرمایید.

1= بسیار مخالفم … 2= نسبتا مخالفم …3= کمی مخالفم  … 4= نظری ندارم … 5= کمی موافقم … 6= نسبتا موافقم … 7= بسیار موافقم

1.     من مایلم برای موفقیت این سازمان خیلی بیش از آنچه که معمولا از من انتظار می رود، تلاش کنم.
2.     من سازمان محل کار خود را نطد دوستانم به عنوان بهترین سازمان معرفی می کنم.
3.     من نسبت به سازمان محل کار خود، احساس وفاداری کمی دارم.
4.     برای ادامه کار در این سازمان، هر نوع وظیفه ای را که به من محول شود، می پذیرم.
5.     ارزش های من و ارزش های سازمان محل کارم خیلی به هم شبیه هستند.
6.     من افتخار می کنم که به دیگران بگویم که عضوی از این سازمان هستم.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تعهد سازمانی – پورتر