پرسشنامه تعارضات زناشویی

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تعارضات زناشویی

باقر ثنایی ذاکر و طاهره براتی

Marital Conflict Questionnaire (MCQ)

پاسخگوی عزیز ، لطفا هریک از جملات زیر را به دقت بخوانید و به تمام آن ها پاسخ دهید . برای هر جمله پاسخ های “همیشه” ، “اکثرا” ، “گاهی اوقات” ، ” بندرت” ، و “هرگز” در نظر گرفته شده است . لطفا با توجه به رابطه زناشویی خود ، برای هر عبارت ، آن را که متناسب است ، را انتخاب کنید .

1)     هنگام مرافعه با همسرم، رابطه من با خانواده پدر و مادری او قطع می شود.

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

2)     من و همسرم حساب های مالی جداگانه داریم.

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

3)     همسرم هرکاری از من بخواهد فراموش می کنم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

4)     هنگام دلخوری من و همسرم، هیچ کدام برای رابطه جنسی پیش قدم نمی شویم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

5)     من و همسرم کتک کاری می کنیم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

6)     هنگام دلخوری ، رابطه من با خانواده پدرو مادری خودم قطع می شود.

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تعارضات زناشویی