پرسشنامه رایگان بررسی و مقایسه میزان حمایت اجتماعی ( خانواده _ دوستان) در دختران نوجوان فراری و غیر فراری

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی و مقایسه میزان حمایت اجتماعی ( خانواده _ دوستان) در دختران نوجوان فراری و غیر فراری

اکثر علما دوره نوجوانی را یک دوره پر آشوب و بدون نظم وترتیب میدانند. نوجوان پس از ظهور علائم بلوغ که ناگهانی و غیر منتظره است طبعا با امری نا اشنا و بی سابقه روبرو میشود، بنابراین چه بخواهد و چه نخواهد دچار یک نوع توجه و تعجب و اضطراب و تشویش میگردد. خاصه این که کسی هم تا آن موقع او را در جریان تغییرات و علائم بلوغ نگذاشته باشد. تغییر ناگهانی حالات روانی نوجوان باعث میشود که تعادل و هماهنگی بین جسم و روح در نوجوان از بین برود و او را دستخوش یک انقلاب روانی نماید، به همین جهت ((گزل)) دوران بلوغ را از لحاظ روانی دوره نگرشها و از لحاظ عاطفی دوره ترس و وحشت نامیده است و((اوین فرانسوی )) نوجوان را یک مولد فشارهای درونی (Generateur detension) می داند و میگوید اگر این فشارها و ناراحتی های درونی توام با ناراحتی ها و شکست های محیط گردد ممکن است نوجوان بیمار یا بزهکار شود(خسروپور، یوسف،1353 ) .

روزبروز رفتار و اعمال انسانی از افراد جامعه کمتر دیده میشود و علت اکثر این نابسامانیها را باید خانواده دانست. این خانواده که باید علائق و رفتارهای انسانی را در اعضایش بیش از پیش پرورش دهد و مسلم است که پس از پیدایش این افکار بتدریج شکفته می گردد و به سوی کمال مطلوب جریان می یابد و هنر والای انسان بودن را به اعضای خانواده یاد می دهد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی و مقایسه میزان حمایت اجتماعی ( خانواده _ دوستان) در دختران نوجوان فراری و غیر فراری