پرسشنامه رایگان بررسی و مقایسه شیوه های مقابله در برابر استرس های خاص زندگی در نوجوانان دختر و پسر

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی و مقایسه شیوه های مقابله در برابر استرس های خاص زندگی در نوجوانان دختر و پسر

همه انسانها در زندگي با موانع و مشكلات زيادي روبرو شده و مي شوند كه اين مشكلات فشار رواني متنابهي را به فرد وارد مي آورد .سرو صدا و شلوغي خيابان ،دود اتومبيل ، خانواده پر جمعيت ،معلم ناكارآمد،مشكلات مالي ، اجتماعي ….از جمله اين رويدادهاي استرس زا هستند.

در برابر اين گونه رويدادهاي استرس زا و اساساً “استرس”، انسانها به شيوه هاي گوناگون عكس العمل نشان مي دهند.برخي سعي مي كنند نسبت به اينگونه مسايل بي تفاوت باشند، برخي درصدد برخورد قاطع و منطقي هستند و بعضي ديگر روشهاي عاطفي را پيش مي گيرند.اما سئوالي كه براي پژوهشگران مطرح شده است اينست كه اساساً نوجوان چه نوع استرس هايي را تجربه مي كند و نيز در مقابل اين استرس ها چگونه واكنش نشان مي دهد.

پژوهشگران در پاسخ اين سوال، پرسشنامه مقياس مقابله نوجواني ، كه توسط”اريكافريدنبرگ” و”رومن لوييس” در سال 1994 تدوين شده است را به كار گرفته اند.

در تحقيق حاضر ابتدا مسايل استرس زا يا به عبارتي حوزه استرس زا در نوجوانان مشخص شده وسپس بيان مي شود كه نوجوانان در برخورد با آن استرس خاص خود نوجوان چه تدابيري به كار مي گيرند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی و مقایسه شیوه های مقابله در برابر استرس های خاص زندگی در نوجوانان دختر و پسر