پرسشنامه رایگان بررسی رفتارهای خود تخریبی بین دانشجویان

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی رفتارهای خود تخریبی بین دانشجویان

در پاسخ به پرسشنامه حاضر دقت کنید و دقیقا گزینه ای که مطابق با وضعیت شماست علامت بزنید.این پرسشنامه تحقیقاتی 3 صفحه است و سوالاتی بسیار کوتاه و واضح دارد.

نمونه عبارات:

انزوا و گوشه گیری

قمار بازی

فشار خون بالا

و…

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی رفتارهای خود تخریبی بین دانشجویان