پرسشنامه رایگان بررسی جو مدرسه و نیمرخ مشکلات رفتاری و هیجانی در مدارس عادی و استعدادهای درخشان

تاریخ انتشار : 6 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی جو مدرسه و نیمرخ مشکلات رفتاری و هیجانی در مدارس عادی و استعدادهای درخشان

هدف اين پژوهش مقايسه مشكلات رفتاري و هيجاني و جو مدرسه در مدارس عادي و استعدادهاي درخشان بود. نمونه هاي مطالعه شامل 145 دانش آموز دختر و پسر تيزهوش و 311 دانش آموز دختر و پسر عادي مي شد كه به طور تصادفي در دو مرحله انتخاب شدند و به پرسش نامه هاي فرم خودسنجي نوجوان (YSR) و جو مدرسه پاسخ دادند. داده هاي به دست آمده با استفاده از آزمون يو من ويتني U Mann) (Whitney مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت كه نتايج زير به دست آمد:
1- بين مشكلات رفتاري و هيجاني دانش آموزان تيزهوش و دانش آموزان مدارس عادي تفاوت معنا دار مشاهده مي شود؛ به اين معني كه دانش آموزان دختر و پسر تيزهوش نمرات بالاتري در مشكلات رفتاري و هيجاني كسب كردند.
2- بين نگرش به جو مدرسه دانش آموزان تيز هوش و دانش آموزان مدارس عادي تفاوت معنادار مشاهده مي شود؛ يعني دانش آموزان تيزهوش در مقايسه با دانش آموزان عادي نگرش منفي تري نسبت به جو مدرسه گزارش كردند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 8

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی جو مدرسه و نیمرخ مشکلات رفتاری و هیجانی در مدارس عادی و استعدادهای درخشان